การเดินทางด้วยรถโดยสารปรับอากาศจาก กรุงเทพฯ มายังจังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกทางเลือกหนึ่ง สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการขับรถ ท่านสามารถเลือกใช้บริการจาก บริษัท กาญจนบุรีขนส่ง หรือ บขส. ได้ที่สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ กรุณาโทรตรวจสอบเวลาที่รถออกอีกครั้ง ก่อนการเดินทาง ระยะเวลาที่ใช้ประมาณ 2 ชั่วโมง ซึ่งท่านควรเลือกโดยสารกับรถที่จะมาถึงจังหวัดกาญจนบุรีให้ทันเวลา 11.00 น. เพื่อต่อรถสองแถวท้องถิ่นต่อไปยัง บ้านหม่องกระแทะ ท่ารถสองแถว ณ.ปัจจุบันอยู่หลังธนาคารนครหลวงไทย ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากจุดลงรถ บขส.
 
รถปรับอากาศชั้น 1

บริษัท กาญจนบุรี ขนส่ง

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 05.00-22.30 น. สนง.กรุงเทพฯ โทร.02-4355012
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 03.40-19.00 น. สนง.กาญจนบุรี โทร.034-511552

บริษัท ขนส่ง จำกัด

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 04.00-19.20 น. สนง.กรุงเทพฯ โทร.02-4345557-8
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 04.00-19.00 น. สนง.กาญจนบุรี โทร.034-511387
 
รถปรับอากาศชั้น 2

บริษัท กาญจนบุรี ขนส่ง

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 04.40-21.00 น. สนง.กรุงเทพฯ โทร.02-8846249
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 03.30-18.50 น. สนง.กาญจนบุรี โทร.034-622291

บริษัท ขนส่ง จำกัด

กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 04.00-19.20 น. สนง.กรุงเทพฯ โทร.02-4345557-8
กรุงเทพฯ - กาญจนบุรี รถออกเวลา 04.00-19.00 น. สนง.กาญจนบุรี โทร.034-511387
 
ตารางเดินรถสองแถว กาญจนบุรี - บ้านหม่องกระแทะ
 

1. รถสองแถวเบอร์ 20 กาญจนบุรี - ท่ากระดาน

2. รถสองแถวเบอร์ 24 กาญจนบุรี - ท่ากระดาน

3. รถสองแถวเบอร์ 28 กาญจนบุรี - เกาะบุก

4. รถสองแถวใหญ่ กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี - บ้านหม่องกระแทะ   บ้านหม่องกระแทะ - กาญจนบุรี
เวลาออก เวลาถึง   เวลาออก เวลาถึง
10.30 12.00   07.00 08.30
11.30 13.30   07.30 09.00
14.00 16.00   07.30 10.30
      10.30 12.00
      16.00 18.00
 
 พิมพ์หน้านี้