ระหว่าง กรุงเทพฯ และจังหวัดกาญจนบุรี มีรถตู้โดยสารประจำทางให้บริการอยู่หลายบริษัท ซึ่งจะมีจุดรับส่งผู้โดยสารหลายแห่ง อาทิเช่น สนามหลวง - กาญจนบุรี สถานีขนส่งหมอชิต - กาญจนบุรี สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - กาญจนบุรี หรือ อนุสาวรีชัยฯ - กาญจนบุรี กรุณาเช็คเวลา การเดินทางกับผู้ให้บริการ เพื่อให้ท่านเดินทางมาถึง จังหวัดกาญจนบุรี ทันกับ เที่ยวรถโดยสารท้องถิ่นในเวลา 11.00 น.
 
ตารางเดินรถสองแถว กาญจนบุรี - บ้านหม่องกระแทะ

1. รถสองแถวเบอร์ 20 กาญจนบุรี - ท่ากระดาน

2. รถสองแถวเบอร์ 24 กาญจนบุรี - ท่ากระดาน

3. รถสองแถวเบอร์ 28 กาญจนบุรี - เกาะบุก

4. รถสองแถวใหญ่ กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์

กาญจนบุรี - บ้านหม่องกระแทะ   บ้านหม่องกระแทะ - กาญจนบุรี
เวลาออก เวลาถึง   เวลาออก เวลาถึง
10.30 12.00   07.00 08.30
11.30 13.30   07.30 09.00
14.00 16.00   07.30 10.30
      10.30 12.00
      16.00 18.00
 
 
 พิมพ์หน้านี้