การเดินทางโดย รถยนต์ส่วนตัว
   การเดินทางโดยรถยนต์ จากรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทางปิ่นเกล้า - นครชัยศรี (ทางหลวง 338 ) ต่อเนื่องกับถนนเพชรเกษม (ทางหลวง 4) เข้าสู่จังหวัดนครปฐม จากนครปฐม ใช้ทางหลวง 323 ผ่านอำเภอบ้านโป่ง อำเภอลูกแก อำเภอท่ามะกา อำเภอท่าเรือ อำเภอท่าม่วง จนถึงอำเภอเมืองกาญจนบุรี จากนั้นใช้เส้นทาง กาญจนบุรี - ศรีสวัสดิ์(ทางหลวง 3199) เป็นระยะทางอีก 72 กิโลเมตร จนถึงหมู่บ้านหม่องกระแทะ รวมระยะทางจากกรุงเทพ 210 กิโลเมตร ซึ่งใช้เวลาการเดินทางประมาณ 3 ชั่วโมง
 
จาก ถึง ระยะทาง (กม.) เวลาเดินทาง (ชม.)
กรุงเทพ(สถานีขนส่งสายใต้ใหม่) นครปฐม 55 0:50
นครปฐม ราชบุรี , บ้านโปง 25 0:20
ราชบุรี กาญจนบุรี 50 0:40
กาญจนบุรี ทางแยกเขื่อนศรีนครินทร์ 68 0:50
ทางแยกเขื่อนศรีนครินทร์ จุดนัดพบ 12 0:20
รวม: 210 3:00