อมาดาด ตกแต่งห้องพัก ด้วยรูปแบบไทยพื้นบ้านผสมผสานศิลปะบาหลี ลักษณะบ้านประกอบจากวัสดุธรรมชาติเป็นหลัก ให้อารมณ์การพักผ่อนอย่างแท้จริง โดดเด่นด้วยเตียงไม้ไผ่ลำโต มีห้องน้ำภายในทุกห้อง ให้ความสะดวกและสะอาดเป็นส่วนตัว ทุกห้องล้อมรอบด้วยน้ำไม่มีพื้นที่บนบก สามารถเปิดหน้าต่างรับลมเย็นจากทะเลสาบได้ตลอดเวลา ไม่มีอุปสรรคเรื่องยุงรบกวนเนื่องจากลักษณะพิเศษของพื้นที่ที่ไม่ใช่แหล่งอาศัยของยุง  
 
   อมาดาด มีจำนวนห้องพักทั้งหมด 14 ห้อง สามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้ทั้งหมด 56 ท่าน ในกรณีพักห้องละ 4 ท่าน
 
 
ดูรูปเพิ่มเติม
 ทุกห้องเชื่อมต่อกันด้วยสะพานทางเดินด้านหลัง เพื่อไม่ เป็นการรบกวนต่อกันระหว่างห้องพัก และให้ความเป็น ส่วนตัว
 
 
ดูรูปเพิ่มเติม
   แพ 1 หลังประกอบด้วยห้องพักแฝด 2 ห้อง มีระเบียงเชื่อมต่อระหว่างกลางเหมาะสำหรับครอบครั ว หรือกลุ่มเพื่อนฝูง ที่ต้องการพักผ่อนทำกิจกรรมร่วมกัน บันไดขึ้นลงน้ำและแพเปียกหน้าบ้าน ให้ความสะดวกสำหรับการเล่นน้ำ อีกทั้งยังเป็นมุมสบายๆ ให้ท่านได้นอนแช่น้ำหน้าบ้านของตัวเอง
 
ดูรูปเพิ่มเติม 
   ภายในห้องพักทุกห้องมีลักษณะเดียวกัน ประกอบด้วย เตียงนอนขนาด 5.5 x 6.0 ฟุต 2 เตียง รองรับจำนวนผู้เข้าพักตั้งแต่ 2-4 ท่าน มีห้องน้ำในตัว ซึ่งแยกส่วนอาบน้ำแบบฝักบัว ในส่วนเปียกและส่วนแห้งสำหรับสุขภัณฑ์ออกจากกัน ทุกห้องมีพัดลมซึ่งจะเปิดใช้ได้ตามเวลาที่จ่ายกระแสไฟ
 
ดูรูปเพิ่มเติม 
   สุขภัณฑ์แบบชักโครกให้ความสะดวกสบายสำหรับผู้สูงอายุ น้ำเสียจากห้องน้ำมีระบบเก็บกักและบำบัดตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด อมาดาด ดูแลรักษาความสะอาดด้วยการใช้น้ำยาฆ่าเชื้อกับสุขภัณฑ์ทุกชิ้นเพื่อให้ท่านได้รับการบริการด้านสุขอนามัยที่ดี
 
ดูรูปเพิ่มเติม
   เนื่องจากทำเลที่ตั้งของอมาดาดไม่มีไฟฟ้าเข้าถึง กระแสไฟฟ้าที่จ่ายไปยังห้องพักมาจากเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของรีสอร์ทเอง ซึ่งมีกำหนดเวลาจ่ายกระแสไฟเป็นช่วงเวลาดังนี้ 07:00 - 09:00 น., 12:00 - 13:30 น. และ 17:30 - 24:00 น. ระหว่างเวลา 24:00 - 06:00 น. มีไฟฟ้าสำรองเพื่อให้แสงสว่างตามสะพานทางเดินและห้องน้ำเท่านั้น
 
ดูรูปเพิ่มเติม